ZASEBNOST & PIŠKOTI

NAČELO ZASEBNOSTI
Hvala za obisk na spletnih straneh HINCO-YACHTING. Vaša zasebnost je za nas pomembna. Za boljšo zaščito le-te in za večje zaupanje smo pripravili to izjavo, v kateri želimo pojasniti, kako upravljamo z informacijami o strankah. Varovanje vaše zasebnosti je za nas zelo pomembno. To seveda velja tudi za vaš obisk naše spletne strani. V nadaljevanju vam želimo predstaviti način varovanja podatkov o uporabnikih ter pojasniti, katere podatke sploh pridobimo.

Zavezani smo k varovanju osebnih podatkov o obiskovalcih naše spletne strani. Tretjim osebam so shranjeni podatki na razpolago samo na način, kot je opisano v tej izjavi. Osebnih podatkov kooperacijskim parterjem ali oglaševalskim podjetjem ne posredujemo.

Pridružujemo si pravico, da informacije, navedene v tej izjavi o varovanju podatkov, brez najave prilagodimo spremenjeni zakonodaji ali spremembam pravnega jezika. Veljavna je vsakokrat tukaj objavljena aktualna različica.

Najprej informacija glede varovanja podatkov: Pravna podlaga (Zakon o varstvu osebnih podatkov)

Zakon o varstvu osebnih podatkov se nanaša na osebne podatke in na posredne osebne podatke. To so podatki, ki se nanašajo na fizične ali pravne osebe. Osebni podatki so informacije o dotični osebi, katere identiteta je določena, oziroma se jo lahko določi. Za posredne osebne podatke, ki so vezani na dotično osebo in namenjeni naročniku, izvajalcu ali prejemniku posredovanega, štejejo le tisti, na podlagi katerih naročnik, izvajalec ali prejemnik posredovanega s pomočjo pravno dopustnih sredstev ne more ugotoviti identitete dotične osebe.

Pomembno

Ko uporabite naše spletne strani, soglašate s poizvedovanjem po nekaterih podatkih. Hkrati se mi zavežemo, da bomo poizvedovali zgolj po najbolj potrebnih podatkih, ki jih bomo tudi ustrezno zaščitili. Če boste uporabljali našo spletno stran, bomo poizvedovali zgolj po informacijah, ki so z vami povezane posredno. Med obiskom naše spletne strani vam ni treba sporočiti vašega imena – med uporabo se samodejno sporoči le ime vašega ponudnika internetnih storitev in naslov IP, s katerega dostopate do naše spletne strani, spletni naslov, s katerega ste prišli na našo spletno stran in posamezne spletne strani, ki jih odprete s klikom povezave na našem spletnem mestu. Te informacije uporabimo za statistično obdelavo, da bi lahko stalno izboljševali našo ponudbo. Kot posameznik tako ostanete popolnoma anonimni.

Po nekaterih osebnih podatkih vas bomo povprašali le, če boste uporabili katero od naših prilagojenih storitev za posame.

Poizvedbe in obdelava posrednih osebnih podatkov

Ko uporabnik dostopa do naše spletne strani – pri vsaki podani zahtevi ali poskusu zahteve po datoteki iz našega strežnika – se podatki o tem zapišejo v dnevniško datoteko protokola (log). Ti podatki niso vezani na osebo: iz njih ne moremo ugotoviti, kateri uporabnik je zahteval katere podatke. Po teh informacijah tudi ne poskušamo poizvedovati.

Ob vsaki zahtevi podatkov se shrani naslednji podatkovni zapis:

 • ime zahtevane datoteke
 • datum in čas zahteve
 • količina prenesenih podatkov
 • sporočilo, če je bil prenos uspešen
 • sporočilo, zakaj je pri prenosu prišlo do (morebitne) napake
 • ime vašega ponudnika internetnih storitev (to pomeni, da se v našo dnevniško datoteko (log) zapiše denimo samo, da je uporabnik našo spletno stran obiskal preko ponudnika Siol, Telemach ali podobno, ne piše pa tudi, kateri uporabnik)
 • po potrebi različico vašega operacijskega sistema in spletnega brskalnika, ki ga uporabljate
 • tudi spletno stran, s katere ste prišli na našo spletno stran.

Vsi navedeni podatki služijo zgolj za statistično obdelavo podatkov, ki jo lahko v našem imenu izvaja pooblaščena družba Pleon GmbH. Podatke uporabljamo, da bi vam lahko ponudili še boljšo spletno stran.

Uporaba in posredovanje osebnih podatkov ter namen

Osebne podatke izvemo le, če nam jih posredujete sami v okviru prijave ali, če se preko spletne strani prijavite na razpis za delovno mesto.

V tem primeru nam lahko podatke posredujete tudi preko šifrirane povezave. Tako je komunikacija med vašim računalnikom in spletnim strežnikom zaščitena – s tem se izognemo zlorabam (prisluškovanju) podatkov s strani tretje osebe. Za šifriranje uporabljamo priznan in razširjen sistem SSL (Secure Socket Layer), ki ga uporabljajo denimo tudi banke in spletne trgovine za svoje internetno poslovanje – velja za zanesljivega, če uporabljate aktualno različico.

Vse zbrane osebne podatke bomo shranili, obdelali in uporabili v skladu z veljavnimi zakonskimi določili glede varovanja osebnih podatkov zgolj za potrebe storitve, ki ste jo izbrali sami, saj so potrebni za obdelavo vaše zahteve. Obdelavo zahtevkov in izvajanje storitev prepustimo pooblaščenim izvajalcem. Izvajalci so pogodbeno zavezani k varovanju podatkov. Vaše osebne podatke bomo tretjim osebam posredovali le z vašo izrecno privolitvijo in če se je prejemnik do nas zavezal k upoštevanju veljavnih določil glede varovanja teh podatkov. Sami lahko odločite, ali se strinjate, da vaše podatke posredujemo tretjim osebam. Vaše podatke bomo obdelali in jih uporabili za potrebe svetovanja, oglaševanja ali tržnih raziskav le, če ste v to izrecno privolili. V tretjih državah izven EU se obdelava podatkov ne izvaja.

VAROVANJE VAŠEGA IMENA
HINCO-YACHTING bo uporabljal vaše posredovane podatke izključno v namen, kot je razvidno in opisano v točkah prejšnjega odstavka in jih ne bo prodajal, zamenjeval, posredoval drugim pravnim ali fizičnim osebam ali kakorkoli z njimi razpolagal v nasprotju s točkama prejšnjega odstavka.

Uslužbenci HINCO Lendava d.o.o., ki imajo dostop do osebnih podatkov, so obvezani do varovanja osebnih podatkov.

VAŠA PRIVOLITEV
Z uporabo naših spletnih strani in prijavo med naše naslovnike se šteje, da se strinjate z uporabo informacij na način in v primerih, navedenih v prejšnjih odstavkih. Morebitne spremembe teh pogojev in pravil bomo objavili na tej strani in na ta način zagotovili, da boste ves čas seznanjeni z njimi načinom uporabe vaši posredovanih podatkov.

PIŠKOTI
Kaj so piškotki in zakaj so potrebni?

Piškotek je kratko besedilo, ki ga spletna stran ob vašem obisku pošlje brskalniku. Tako vas spletna stran prepozna, si z njim zapomni podatke o vašem obisku in vam omogoči prijazno ter enostavnejšo spletno storitev. S pomočjo piškotkov prilagajamo vsebino na naši spletni strani, si zapomnimo vaše preference in beležimo obisk naše spletne trgovine. Brskanje po naši spletni trgovini je s piškotki prijetnejše, hitrejše in predvsem učinkovitejše. 

Zasebnost & Piškotki

Najem plovil po vašem izboru s ali brez skipperja.
Preko 6.000 plovil v 28 državah sveta. ON-LINE iskalnik
Ponudba majhnih plovil z dostavo direktno od proizvajalca. Ugodne cene , vrhunsa kvaliteta in odličen servis.
www.SOL-marine.com
Organizacija poslovnih Team-building jadralnih flotilj.
Registracija plovil www.yachtregistration.net 
 

SPLOŠNI POGOJI NAJEMA


1. CENA NAJEMA
Cena najema zajema najem plovila. V ceno niso vključene luške in ostale takse, prav tako v ceno ni vključeno gorivo.

2. PLAČILNI POGOJI
Najeto plovilo s polno opremo se lahko koristi šele, ko je plačilo v celoti izvedeno.

3. POGOJI V PRIMERU ODPOVEDI NAJEMA
V kolikor najemnik plovila iz kateregakoli razloga odstopi od najema, lahko, po predhodnem dogovoru z najemodajalcem, poišče tretjo osebo, ki je pripravljena prevzeti njegove pravice in obveznosti v zvezi z najemom. V kolikor mu osebe, ki bi ga pri najemu nadomestila, ne uspe najti, se bodo stroški odpovedi obračunali, kot sledi:
 • v primeru odpovedi do vključno 10 dni pred datumom najema 100% cene;
 • v primeru odpovedi v zadnjem mesecu pred datumom najema 50% cene;
 • v primeru odpovedi do dva meseca pred datumom najema 25% cene.
Priporočamo zavarovanje plačila za primer odpovedi.

4. JAMSTVA
Za dejanja, ki jih za časa najema stori ali ne stori najemnik, najemodajalec ne odgovarja. Najemnik izrecno izvzema najemodajalca iz vseh prepirov, sporov, tožb in drugih posledic povezanih z najemom jahte. Najemnik še posebej prevzema osebno odgovornost, če ne spoštuje predpisov o plovbi v prepovedanih območjih in o drugih omejitvah.

5. PRIMOPREDAJA
Najemodajalec preda jahto najemniku ob dogovorjenem času in na dogovorjenem kraju. Če je iz objektivnih razlogov ne more predati v roku, se najemnina zmanjša sorazmerno na vsak zamujen dan. Če najemodajalec ne more predati jahte najemniku po preteku 36 ur od dogovorjenega roka ali v kraju, ki je manj kot 36 navtičnih milj oddaljen od matične marine, ima najemnik pravico odstopiti od pogodbe. V tem primeru dobi povrnjeno najemnino, izključena pa so vsa druga nadomestila (npr. za pot, prenočitev, ipd.).
Najemnik mora pri prevzemu jahte skrbno preveriti stanje jahte in njeno opremo. Vse pripombe in pomanjkljivosti morajo biti vnesene v primopredajni zapisnik. Vse, kar ob prevzemu ni bilo posebej reklamirano, velja kot v redu prevzeto.
Skiper se je ob prevzemu dolžan dobro seznaniti z jahto, njeno opremo, instrumenti, načinom njihovega funkcioniranja ter potrebnim vzdrževanjem za časa vožnje.
Če ob prevzemu jahte ali med vožnjo nastopi okvara ali poškodba, ki delno ali v celoti onemogoči nadaljni najem, najemnik nima pravice do nikakršne odškodnine, če je okvara ali poškodba posledica višje sile (veter, vreme, morje, strela, idr.) ali je posredi krivda tretjih oseb. Če pa je okvara ali poškodba posledica ob prevzemu nevidnih hib na trupu, jadrih, pogonsko - krmilnem sklopu in na motorju, ima najemnik pravico do povrnitve sorazmernega dela od najemnine za dneve, ko ni mogel uporabljati jahte. Vsi drugi odškodninski zahtevki (zlasti potni stroški, prenočitve, odškodnina za izgubljene dni in okrnjen dopust, ipd.) so izključeni.
Najemnik se obvezuje vrniti jahto najemodajalcu ob dogovorjenem času in na dogovorjenem kraju. Če zamudi s predajo jahte do 12 ur, plača odškodnino za vsako začeto uro po roku vračila v višini 2 % od tedenske cene najema jahte za vsak dan zamude, ter vse stroške, ki nastanejo v zvezi z zakasnitvijo (prevoz in odškodnina naslednjim najemnikom ipd.).
Jahta se preda najemniku z napoljenim rezervoarjem goriva, čista, pospravljena, servisirana in v brezhibno voznem stanju.
Najemnik vrne jahto v enakem stanju.
Vse, v času najema nastale poškodbe in izgubljene stvari, tudi v primeru višje sile, se zaračunajo, odškodnina pa se odtegne od kavcije.
Če najemodajalec ob vrnitvi jahte sumi, da je bilo udarjeno dno jahte ali kobilica, lahko na račun najemnika naroči dvig jahte iz vode in jo pregleda.

6. KAVCIJA
Kavcija se položi ob prevzemu jahte, v gotovini ali s kreditno kartico. Če ne pride do nobene odškodninske odgovornosti, dobi najemnik ob vrnitvi jahte kavcijo povrnjeno v celoti. Kavcijo je treba položiti tudi ob najemu jahte s skiperjem.
Za izgubljene ali poškodovane stvari z jahte ali dele njene opreme se zaračunajo najemniku dejanski stroški njihove namestitve oz. popravila, vključno z transportnimi stroški in stroški eventualnega izpada jahte iz nadaljnega posojanja. Za nadomestne dele in opremo veljajo aktualne kataloške cene. Za odrgnine, rise ipd. se zaračuna za kvadratni centimeter poškodbe. Za nenapolnjen rezervoar goriva se poleg cene goriva zaračuna še 10% za stroške. Odškodnino se obračuna ob vrnitvi jahte. V kolikor stroškov ni mogoče ugotoviti takoj, se zadrži ustrezen del ali cela kavcija, obračun pa se napravi najkasneje v roku 30 dni.
Najemnik je dolžan dnevno pregledovati stanje olja in hladilnega sistema motorja.
Škode, ki nastanejo na motorju zaradi pregretja ali nezadostnega mazanja, niso zavarovane in jih plača najemnik.

7. ZAVAROVANJE
Plovila so zavarovana proti škodi po tretji osebi (obvezno zavarovanje) in kasko zavarovana v skladu z vrednostjo plovila.
V primeru, da v času plovbe pride do nesreče in najemnik ni dolžan nositi stroškov (pri normalni iztrošenosti ali pri prekoračitvi vsote jamstva), mora za popravilo pridobiti odobritev (navodilo) najemodajalca oz. vodje baze.
V primeru večjih nesreč, kakor tudi v primeru, ko so v nesreči udeležena tudi druga plovila, je primer potrebno prijaviti na poveljstvo pristojne luke, potrebno pa je napisati tudi poročilo (potek dogajanja, potrditev škode) za zavarovalnico. Če najemnik ne izpolni vseh svojih obveznosti, je dolžan povrniti vso nastalo škodo.
Poškodb na jadrih zavarovanje ne pokriva, zato vse stroške v zvezi s tem nosi najemnik. Enako je v primeru poškodbe motorja zaradi pomanjkanja olja. Najemnik je dolžan vsakodnevno kontrolirati stanje olja v motorju.
Osebni predmeti in osebe na plovilu niso zavarovani, zato priporočamo, da najemnik takšno zavarovanje sklene posebej.

8. NAJEM S SKIPERJEM
Dolžnosti skiperja so omejene na upravljanje in plovbo z jahto. Pri plovbi se morajo najemnik in posadka brezpogojno podrejati poveljem skiperja; neizpolnjevanje povelij ima lahko za posledico (po preudarku skiperja) odstop od najema. Skiper nima pravice zahtevati nobenih nadomestil ali dodatnih plačil, obenem pa tudi nima obveze opravljati kakršnihkoli storitev (npr. kuhanje, nakupovanje, itd.) za najemnika.

9. OBVEZNOSTI NAJEMNIKA
Najemnik se obvezuje, da bo z najetim plovilom plul samo v hrvaških teritorialnih vodah, za vsako odstopanje od te obveze je potrebno posebno dovoljenje. Najemniku ni dovoljeno: dajanje plovila v podnajem ali prepuščanje plovila tretji osebi; vkrcanje več oseb, kot je navedeno v popisu posadke; nočna plovba v primeru nezanesljivega vremena; kršenje javnih predpisov, odredb in zakonov. Odgovornost za posledice, nastale zaradi kršenja navedenih obveznosti, nosi najemnik sam. Najemnik oziroma voditelj plovila izjavlja, da ima znanje ter vsa potrebna dovoljenja za upravljanje plovila na odprtem morju, med katere spada tudi izpit za radiotelefonista z omejenim pooblastilom.
V primeru, da najemnik na krov plovila vzame psa, je o tem dolžan predhodno obvestiti najemodajalca in za to nositi dodatne stroške za čiščenje v višini 77 Eur, ki se plačajo na kraju najema.

10. VRAČILO PLOVILA
Najemnik je dolžan skladno z najemno pogodbo vrniti plovilo s polnim rezervoarjem za gorivo, s celotno opremo po listi opreme ob prevzemu in pravočasno oz. ob v pogodbi o najemu določenem času, ne glede na vremenske pogoje. V primeru pričakovane zamude je najemnik dolžan obvestiti najemodajalca. V primeru zamude bo najemodajalec najemniku zaračunal za vsako polno uro zamude od pogodbenega časa za predajo plovila 2% vrednosti tedenskega najema po ceniku plovila za najemni teden.

11. DOMAČE ŽIVALI
Na jahto ni dovoljeno jemati domačih živali (psi, mačke, ptice, ipd.), razen po posebnem dogovoru.

12. NAVTIČNO ZNANJE
Če najemodajalec podvomi v jadralske in navtične lastnosti najemnika, ima pravico preizkusiti njegovo praktično znanje. Če ugotovi, da najemnik nima dovolj znanja, se mu ob doplačilu dodeli skiper. Najemodajalec ima pravico razveljaviti pogodbo in v celoti zadržati vplačano najemnino.

13. POVRNITEV ŠKODE
Za povrnitev utrpele škode, se najemnik obrača pisno (priporočeno!) na najemodajalca najkasneje v roku 8 dni po končanem najemu. Vsi zahtevki morajo biti ob predaji jahte vpisani v primopredajni zapisnik in v zapisnik podan od osebe, ki je v imenu najemodajalca prevzela jahto od najemnika. Vsa dejstva morajo biti vnešena v ladijski dnevnik. Odškodninski zahtevki so omejeni do vrednosti vplačane najemnine.

14. OPOMBE IN OPAZKE
Opombe in opazke so brezpredmetne, veljajo le v pisni obliki. V vseh sporih skušata najemodajalec in najemnik najti skupno rešitev.

15. ARBITRAŽA
Za vse morebitne spore, ki jih stranki ne moreta rešiti po mirni poti, je pristojno sodišče v Murski Soboti

O NAS

Kranjčeva 47, 9220 Lendava
Tel: + 386 8 381 48 64
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.hinco.si
www.yachtregistration.net
www.vrtnehise.si 
www.sol-marine.com
www.minicatamaran.si
 

 

V HINCO-YACHTINGU je zadovoljna stranka prioriteten cilj.
Želimo si, da doživite naš osebni pristop, učinkovitost, preprostost obenem pa si prizadevamo zagotoviti, da bodo naše storitve presegle vaša pričakovanja.
Mitja Hajdinjak
Direktor